ITB-ansvarlig

Sted: Oslo
Frist: Snarest
Omfang: Fast

Vi opplever nå sterkt økende oppdragsmengde og søker etter flere ingeniører/ sivilingeniører med kompetanse innen ITB og automasjon.

En stor del av prosjektene våre gjennomføres i samarbeid med firmaets dyktige fagpersoner innen våre øvrige fagfelt. I prosjekter vil du også samarbeide med eksterne fagmiljøer, spesielt elektrofag, arkitekt og byggherrer. Dette gir store muligheter for bred faglig utvikling.

I et typisk prosjekt vil du lede en prosess fra oppstart til ferdigstilling med det formål at sluttfasen med idriftsettelse og ferdigstilling av prosjektet forløper i henhold til oppsatt plan og at alle funksjonskrav er ivaretatt ved overlevering.

Arbeidsoppgaver:
• Bidra til planlegging og gjennomføring av aktiviteter for systematisk ferdigstillelse
• Lede prosess med å avdekke, avklare og følge opp grensesnitt
• Utarbeide planer for integrerte tester
• Lede gjennomføring av integrerte tester
• Bidra til oppfylling av krav i BREEAM 2016, blant annet MAN04
• Innsalg av ITB-relaterte tjenester hos byggherrer, byggelederfirmaer og totalentreprenører.
• Bistå med ITB- faglig kompetanse inn mot andre fagområder i firmaet

Kvalifikasjoner:
Vi er interessert i personer med bachelor- eller masterutdannelse med minimum 5 års arbeidserfaring. Vi ser etter deg som har god tverrfaglig kjennskap til tekniske installasjoner i bygninger og avhengigheter mellom dem, samt god forståelse for byggeprosessen og de ulike aktørenes roller.

God samarbeidsevne og evne til å sette seg inn i nye problemstillinger er viktige personlige egenskaper for stillingen.