Sprinkleranlegg og øvrige slokkeanlegg

Sprinkleranlegg og øvrige slokkeanlegg

Erichsen & Horgen har erfaring med slokkesystemer i alle typer bygg, både nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Vi har også kompetanse innen de aktuelle prosjekteringsregelverkene.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • prosjektgjennomføring fra idéstadiet til ferdig produkt
 • valg av tekniske løsninger, prosjektering, beregninger, utarbeidelse av anbudsdokumentasjon, evaluering av innkommende anbud, kontrahering av entreprenører, oppfølging i byggeperioden og sluttkontroll
 • gjennomføring av tilstandskontroller av slokkeanlegg
 • gjennomføring av FG kontroller av sprinkleranlegg
 • utarbeidelse av dokumentasjon på eksisterende slokkeanlegg
 • utarbeidelse av kontroll og servicerutiner
 • gjennomføring av kurs og opplæring

Typiske branntekniske installasjoner hvor vi kan tilby tjenester er:

 • tradisjonelle sprinkleranlegg
 • boligsprinkleranlegg
 • skumslokkeanlegg
 • gasslokkeanlegg
 • inertluftsystemer
 • vanntåkeanlegg
 • pumpe- og vanntanksystemer til sprinkleranlegg
 • pumpesystemer for slokkevann til brannvesen
 • røykventilering