Gassanlegg

Gassanlegg

Myndighetene stiller krav om dokumenterbar kompetanse for alle som håndterer brann- og eksplosjonsfarlig gass og gassforbrukende utstyr. Den som prosjekterer et gassanlegg skal bl.a. kunne dokumentere kunnskap om aktuelt regelverk, gassens egenskaper iht. anleggets utforming og om virkemåten til det utstyret som benyttes.

Våre medarbeidere har bred erfaring og nødvendig kompetanse fra Teknologisk Institutt, faglig leder I og II i prosjektering av gassanlegg med propan og naturgass (LPG/LNG). Kompetansen innebærer at vi kan påta oss oppdrag relatert til overordnet ansvar for konstruksjon, montasje, dokumentasjon og idriftsetting av gassanlegg.

Vi utfører prosjektering av større og mindre anlegg med energigasser som brensel, herunder gassanlegg til industri, boliger/leiligheter, storkjøkken m.m. 

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner og beskrivelser med tegninger
  • Detaljprosjektering av forsyningsanlegg og distribusjonsnett til alle anlegg
  • Utstyrs- og rørdimensjonering
  • Dokumentasjon av anlegg, herunder risikoanalyser/-vurderinger og eksplosjonsvernsdokument
  • Utarbeidelse av komplette anskaffelser inkludert kunngjøringer, tilbudsunderlag, evalueringer og kontrahering
  • Oppfølging av prosjekter i alle faser