BREEAM revisor

BREEAM revisor

For bærekraftige bygg som skal benytte BREEAM sertifisering er det viktig med koordinering og samarbeid. Erichsen og Horgen har kompetanse både som BREEAM-AP og BREEAM revisor. I tillegg har vi kompetanse innen BREEAM for fagene helse- og innemiljø, energi, robusthet og vann, samt miljø og ressursbruk.   

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen til sertifiseringsordningen BREEAM og har som mål å motivere til bærekraftig design. Sertifiseringen kan oppnås på fem forskjellige nivåer etter hvor bærekraftig bygget er; pass, good, very good, excellent og outstanding. Byggene sertifiseres basert på dokumentert miljøprestasjon innen områdene ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, samt forurensing. BREEAM-NOR er den mest utbredte miljøsertifiseringen i Norge. 

Hva er en BREEAM revisor? 

En BREEAM revisor gjennomgår dokumentasjon utarbeidet av en BREEM-AP (akkreditert personell) og vurderer hvilke krav bygget tilfredsstiller iht. BREEM-NOR. På dette grunnlaget vil en revisor sertifisere bygget til et av fem BREEAM nivåer som indikerer hvor bærekraftig bygget er. 

Erichsen & Horgen kan også bistå med rollen som BREEAM-AP (Akkreditert Profesjonell) i prosjekter. Les mer om BREEAM-AP her. 

Slik jobber vi som BREEAM-AP og BREEAM revisor 

Erichsen og Horgen har et etablert fagmiljø innenfor BREEAM. Våre BREEAM-AP koordinerer byggherrer, prosjekteringsgrupper og entreprenører for å sikre at prosjektene implementerer kravene i BREEAM-NOR på en god og effektiv måte og oppnår den ønskede BREEAM-sertifiseringen. 

Våre BREEAM revisorer sikrer rask og effektiv tredjeparts godkjenning av BREEAM sertifisering etter krav i BREEAM-NOR og bistår BREEAM AP i sitt arbeid med å tilfredsstille kravene. 

Slik utføres en BREEAM-NOR sertifisering 

Suksesskriterier for å oppnå bærekraftige bygg er integrasjon og samhandling mellom fagene, oppfølgning av byggeprosjektet fra tidlig fase, samt å gjøre de riktige analysene på riktig tidspunkt. Særlig stilles det høye krav i BREEAM-NOR til RIV, RIEn, RIByFy, ITB-koordinator og RIM. I tillegg til BREEAM-AP har Erichsen & Horgen en rekke fagpersoner som har jobbet på flere BREEAM prosjekter og som har inngående kunnskap om hvordan man kan kombinere krav i BREEAM-NOR og øvrige krav. Alle disse rollene kan Erichsen & Horgen bistå med. Rollen som BREEAM-AP kan også kombineres med de overnevnte rollene i prosjektet.