BREEAM NOR-AP og revisor

BREEAM NOR-AP og revisor

Miljøbygg krever fokus på både energi og miljø fra start. Energiberegning og klimagassberegning blir sentrale vurderinger og legger premisser for bygningsform, fasadeutforming, vindusutforming, solskjerming, tekniske komponenter, energiforsyning og materialvalg. Disse beregningene og vurderingene må optimaliseres for å nå høye miljømål.

Ved gjennomføring av prosjekter som skal klassifiseres etter BREEAM-NOR er det anbefalt at prosjektet benytter seg av en BREEAM-AP (Akkreditert Profesjonell). BREEAM-AP koordinerer arbeidet med de ulike BREEAM emnene og er prosjektets bindeledd til prosjektets revisor. I tillegg til en koordinatorrolle er BREEAM-AP en faglig ressurs for de øvrige involverte i prosjektet slik at dokumentasjonen som utarbeides tilfredsstiller kravene i BREEAM-NOR.

Erichsen og Horgen har sertifisert 10 % av BREEAM NOR-byggene i Norge og har en etablert fagmiljø innenfor BREEAM. Våre BREEAM-AP sikrer at prosjektene implementeres etter krav i BREEAM-NOR på en god og effektiv måte, samt at prosjektet oppnår den ønskede BREEAM klassen.

Suksesskriterier for å oppnå et miljøvennlig bygg er integrasjon og samhandling mellom fagene, samt å gjøre de riktige analysene på riktig tidspunkt. Særlig stilles det høye krav i BREEAM-NOR til RIV, RIEn, RIByFy, ITB-koordinator og RIM. I tillegg til BREEAM-AP har Erichsen & Horgen en rekke fagpersoner som har jobbet på flere BREEAM prosjekter og som har inngående kunnskap om hvordan man kan kombinere krav i BREEAM-NOR og øvrige krav. Alle disse rollene kan Erichsen & Horgen bistå med.

Rollen som BREEAM-AP kan også kombineres med de overnevnte rollene i prosjektet.