- Vi er involvert i noen av de største og mest spennende byggeprosjektene i Norge

bjorvika.jpg

Vis fagområde

 • Varmeteknikk
 • Kuldeteknikk
 • ventilasjon
 • Miljø
 • inneklima
 • Energibruk
 • Dagslys
 • Brannteknikk
 • Byggautomasjon
 • Sanitær
 • Termisk energi
 • Bygningsfysikk

Prosjekter

Erichsen & Horgen har et mangfold av prosjekttyper og gjennomfører årlig over 400 prosjekter. Her finner du et lite utvalg av våre prosjekter innenfor markedsområdene næringsbygg, helse- og laboratoriebygg, kultur- og undervisningsbygg og industribygg.

Prosjekt Nytt Vestre Viken sykehus innebærer utvikling av fremtidens sykehustilbud for befolkningen i Vestre Vi...

Kilden barnehage er første plusshus som bygges i Oslo, og første plusshusbarnehage i Norge.

Parkveien 45 eller ’Villa Parafina’ er et av tre bygg i regjeringens representasjonsanlegg. Parkveien 45 ...
Utvidet tilbudskonkurranse med honorert deltakelse (etter prekvalifisering). Utarbeidet konkurranseunderlag for alle ...
Hausmannsgate barnehage er en del av et gammel bykvartal fra ca. 1870. Eiendommen ligger på byantikvarens gule ...
Ny 3-parallell barneskole for 1-7 trinn med tilrettelegging for utvidelse til 4.parallell. I tillegg har den en forst...
Nasjonalmuseet blir Norges største kulturbygg med sine ca. 62 000 m2. Prosjektet stiller strenge krav til klim...
Universitetet i Oslo skal sammen med Statsbygg bygge nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi o...
Oppdraget er knyttet til samlokaliseringen av Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet med...

Verkstedhallene er et bygg med verneverdig fasade som opprinnelig var en sentral del av Akers Mek Verksted.

Nyfødtintensivavdelingen ligger i 11. etasje i sentralblokken, som er selve hovedbygningen på områ...
Huset fremstår som et viktig monumentalbygg som både markerer Norge som kulturnasjon og Den norske Operas...
Hovedbygningen på Bygdøy Kongsgård sto ferdig 1734 og er et av hovedverkene i norsk panelarki...

Svalbard forskningspark ble Svalbards største enkeltbygg i 2006, med sine 11.900 kvadratmeter.

Det er lagt stor vekt på å etablere fleksible lokaler med særdeles gode bygningsmessige løsn...
Domus Academica utgjør en del av Universitetet i Oslo sentrum, Karl Johans gt. 47. Domus academica brukes av d...
Nytt østfoldsykehus på Kalnes i Sapsborg skal stå ferdig i 2016 og vil gi 300.000 østfoldin...

Det installeres et automatisk lagrings og sorteringsanlegg

Området som OSU bygger ut ligger like ved Operaen og har fått navnet OperaKvarteret. Det totale områ...
Som en del av Nytt Østfoldsykehus er Erichsen & Horgen A/S engasjert i et prosjekt som omfatter rehabilite...
Thor Heyerdahl videregående skole er bygget for å samle alle områder av videregående utdannel...
RHI Fusion Plant er et nytt produksjonsanlegg for fremstilling av krystallisert MgO, et råstoff som benyttes i ...
Nytt kulturhus i Porsgrunn kommune. Huset skal fremstå som et nytt og samlende kulturbygg som samler de fleste ...
Ny skole trinn 1-7 skole med SFO på Helle for ca. 200 elever. Skolen inkluderer en flerbrukshall som er del av ...

Coop etablerer nytt Østlandslager på Gardermoen.

Olav Thon eiendom og Amfi Drift har satt i gang et større prosjekt for å utarbeide en lik plattform for ...
Huset ble bygget i 1909 og er i dag et kulturelt myldrehus med galleri, kafe, kunstneratelier og brukskunstsalg. ...
Domus Medica på Gaustad er i dag hovedsted for undervisning ved medisin- og odontologistudiet, samt ernær...
Kulturhuset skal fremstå som et nytt og samlende bygg som samler de fleste viktige kulturtilbud i kommunen. ...
Tjuvholmen - vår store mulighet, skrev direktør Ellen S. De Vibe, direktør i Plan- og bygningseta...
Bergen Tinghus ble oppført 1929-33 som tinghus og offentlig administrasjonsbygning for Hordaland. Arkitekt var...
Middelthunsgt 29 ligger ved Frognerparken i Oslo. Det er hovedkontoret til NVE. Bygget er opprinnelig fra 1963 og er ...
Vital Eiendom ville bygge ut Ullevaal Stadion med flere forretninger, spisesteder, hotell og konferansesenter med sto...
Ruseløkkveien 14-16 er et kontor- og næringsbygg bestående av to tilstøtende bygg på ...

Oslo Atrium ligger i Bjørvika ved siden av Flytogterminalen og Hotel Opera.

Fornebuporten er et nytt næringsbygg som inneholder kontorer og kjøpesenter samt boliger på Forneb...

Nytt moderne næringsbygg med høy standard.

Det gamle Postterminalbygget ved Oslo S er kjøpt av KLP og skal gjøres om til kjøpesenter og kon...
Det nye universitetsbygget skal legge til rette for et fremtidsrettet læringsmiljø av internasjonal stan...

Nytt moderne næringsbygg med høy standard.