Markedsområder

Med hjelp av mer enn 130 dyktige medarbeidere ønsker vi å lede an utviklingen og sette standarden for morgendagens bygg. Vi yter rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser, fra utvikling og utredning av muligheter, via detaljering av byggeplaner, til implementering og drift. Vi har også spesialiserte rådgivere innen fagområdene inneklima, bygningsfysikk, automasjon, termisk energi, BREEAM, brannrådgivning og slokkeanlegg.

Kontor- og forretningsbygg utgjør en stor del av norsk byggebransje. Erichsen & Horgen har her oppdrag for...
Vi har lang historie med sykehusprosjekter ved alle våre kontorer. Andre typer helsebygg som apotek, labor...
Erichsen & Horgen har kultur- og undervisningsbygg som en stor og viktig del av sin portefølje. Vikti...
Vi har siden tidlig på 1970-tallet hatt en rekke større og mindre oppdrag innen den tyngre og rene indus...