Fagområder

ITB

ITB står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner.

Luft tilført i riktig mengde og ved riktig temperatur er en av de viktigste faktorene for trivsel, ytelse og i...

Bygningsfysikk er et bredt fagfelt som omfatter transport av varme, luft og fukt, samt valg av materialer.

Lover og forskrifter stiller i økende grad krav til miljø i byggeprosessen og miljørådgivn...

Et godt inneklima påvirker oss på mange måter, blant annet ved at det fremmer god helse.

Erichsen & Horgen har vært en aktiv deltaker i utforming av standarder og lovgivning innenfor området...
Formålet med dagslysberegninger er å dokumentere, at det er passende tilgang til dagslys for et gitt rom ...
Vi har lang erfaring med integrering av tekniske systemer i bygninger, samt hvilke branntekniske krav som gjelder for...

Automatisering og sentral driftskontroll (SD-anlegg).

Erichsen & Horgen prosjekterer alt innen vann- og avløpsanlegg i bygninger, og har lang fartstid i br...