Kompetanseheving på LEAN understøtter vårt fokus på stadig forbedring av kvaliteten på våre tjenester

working_helmets_2.jpg

Øker kompetansen på LEAN

Erichsen & Horgen styrker seg innenfor Lean metodikken.

Ni personer har gjennomført kurs hos Lean Communications og er Lean Six Sigma Sertifisert med gult belte. Samtlige har gjennomført og bestått eksamen.

Lean-metodikk benyttes i prosjekter for å øke konkurranseevne og lønnsomhet. Målet er å fjerne sløsing. Dette gjøres ved å fjerne eller redusere ikke-verdiskapende prosesser gjennom lederstyrt og medarbeiderdrevet arbeidsmetodikk.

- Kompetanseheving på LEAN understøtter vårt fokus på stadig forbedring av kvaliteten på våre tjenester sier Leif Øie, Daglig leder i Erichsen & Horgen.

alt