Her ser du resultat av vår interne prosess med tydeliggjøring av egen identitet

Erichsen & Horgen fornyer logo og designprofil og lanserer dette på sine nye nettsider

Erichsen & Horgen har som et resultat av en intern prosess med tydeliggjøring av egen identitet sett behov for fornying av vår visuelle profil som understøtting av identiteten.

Erichsen & Horgen har lange tradisjoner, helt bak til 1925, og gjennom alle disse årene opparbeidet seg en historie og identitet tuftet på hovedverdiene;

  • Kvalitet
  • Soliditet
  • Samhold

Selskapet har de siste to årene vokst med nesten 30 medarbeidere og identitetsbyggingen blant våre medarbeidere er viktig for realisering av våre videre mål og ambisjoner.

Vårt formål er å realisere våre kunders ambisjoner i ved å planlegge bærekraftige bygg med godt inneklima. Vår visjon er at denne planleggingen skal kunne måle seg med de beste i verden innen planlegging av bygg for et kaldtemperert klima, som eksempelvis i Norge.

Vår kjernekompetanse består selvsagt av våre ingeniørfaglige disipliner, men også vår evne til talent- og kompetanseutvikling, gjennomføringsevne og ikke minst omtanke for kunde og sluttprodukt er sentrale elementer som beskriver vår identitet.

For å understøtte vår identitet, slik vi praktiserer denne i vår tid, har vi nå fornyet vår visuelle profil.