– For oss er det ikke nok at et fåtall av over 80 medarbeidere har kompetanse på BREEAM.

LEO_KHA

Naturlig å satse på BREEAM

- Vi ser BREEAM-NOR som et godt verktøy for gode tekniske løsninger, energieffektivitet og miljøkvalitet, derfor er kompetanse viktig for oss.

Erichsen & Horgen satser på å ha bred kompetanse innen hele VVS-faget, og derfor også på BREEAM-NOR. Kristin Haaland og Leif Øie er blant de første i Norge til å bli uteksaminert som akkrediterte profesjonelle (AP) i BREEAM-NOR.

AP rollen
En BREEAM-AP skal være en koordinator for BREEAM-arbeidet i prosjektet. For å gjøre en god jobb som AP er det viktig med helhetstankegang hvor en tar hensyn til alle aspekter i et byggeprosjekt. Prosessforståelse gir et godt øye for hvor poeng mest effektivt kan hentes. Selv om miljø- og energi faglig ligger i bunn er tverrfaglig forståelse meget viktig. Å benytte AP ansees som så viktig at det kan gi prosjektet inntil tre BREEAM-poeng.

BREEAM og VVS
Om lag 40 % av BREEAM-poengene handler om VVS og energi. Hvis du skal oppnå en BREEAM-klassifisering, må det nødvendigvis tas hensyn til i VVS-fagene. Koblingen mellom AP og RIV gir derfor en ekstra styrke. Pr i dag er Erichsen & Horgen allerede involvert i en rekke BREEAM-prosjekter. Vi bruker interne resurser for å samle de erfaringene vi gjør oss og diskutere gode løsninger som tilfredsstiller kravene.

85 ansatte med høy kompetanse
For oss er det ikke nok at et fåtall av over 80 medarbeidere har kompetanse på BREEAM. Derfor skal alle i firmaet gjennom en opplæring slik at alle har kompetanse om system, krav og de beste tekniske løsningene. Siden det ennå er liten erfaring i markedet og derfor ikke alltid ferdig oppgåtte løyper, satser vi spesielt på å samle og dele de erfaringer vi gjør oss. Vi utpeker også enkelte av våre best kvalifiserte medarbeidere til å ha spesielt fagansvar for ulike krav. BREEAM vil gi nye og interessante faglige utfordringer som vi ser frem til å løse.