Forslaget bidrar lite til å forberede bransjen på målsetningene for nesten 0-energi i 2020

shutterstock_79426969.jpg

Høringsuttalelse - Nye energikrav i TEK15

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for Byggkvalitet sendt ut et forslag til nye energikrav til bygg på høring.

Høringsfristen er satt til 18. mai. Erichsen & Horgen har gått grundig gjennom høringsforslaget og har følgende hovedkommentarer:

  • Forslaget bidrar lite til å forberede bransjen på målsetningene for nesten 0-energi i 2020.

  • Erichsen & Horgen er bekymret for at kravene til energiforsyning vil ha uante konsekvenser for miljøbelastning og energifleksibilitet for de bygg som bygges etter disse kravene.

  • Erichsen & Horgen savner at forslaget til TEK15 støtter opp om den utvikling av kompetanse som er nødvendig for å bygge bedre bygg og energisystemer i årene som kommer.

Høringsuttalelsen i sin helhet finner dere ved å klikke på denne lenken.