Utvider med flere medarbeidere og fagområder innen brannteknikk.

Brannteknikk Simulering av brann

Erichsen & Horgen AS styrker seg innen brannteknikk

Erichsen & Horgen A/S har i de senere år erfart at problemstillinger omkring brannteknikk stadig blir mer omfattende i byggeprosessen og at brannrelaterte problemstillinger går mer og mer inn i våre øvrige fagområder innen VVS teknikk.

I den senere tid har vi også opplevd en stor økning i behovet for brannteknisk rådgiving. Derfor er vi veldig fornøyd nå som vi har fått utvidet staben vår med to dyktige medarbeidere; Nils Ø. Bergan og Øyvind Eckhardt. Begge to bringer inn ny og verdifull kompetanse til oss. Nils med sin lange erfaring som brannrådgiver og innen brannkonsepter og brannstrategier. Og Øyvind med sin spesialkompetanse på røykventilering i tillegg til generelle kompetanse på slukkesystemer. Vi gleder oss til flere nye og spennende oppdrag innen brannteknikk. Les mer om vår kompetanse inne brannteknikk her.