sanitaer.png

- Stor tro på å bygge våtrom og sjakter som "rom-i-rom"

Magnus Wien Klæboe uttaler i VVS forum at vi må bli enda flinkere til å prosjektere gode tverrfaglige løsninger for våtrom. Kunde, arkitekt og tekniske rådgivere må tidlig inn i prosessen når det gjelder rørføringer og sjakter i både bolig- og yrkesbygg.

Klæboe er leder av firmaets faggruppe for sanitærteknikk, og er opptatt av funksjonelle og vannskadesikre våtrom. Rørføringer og sjakter må prioriteres,  og fokuset burde rettes mer mot robuste og utskiftbare løsninger. Det er ikke alltid det er samsvar mellom utbyggere, arkitekter og de utførende.

Les hele artikkelen her.