Magnus Wien Klæboe uttaler i VVS forum at samspillet mellom de prosjekterende, leverandører og de utførende kan bli betydelig bedre.

roriror.jpg

- Fortsatt mangelfull prosjektering og dårlig håndverk

Magnus Wien Klæboe uttaler i VVS forum at samspillet mellom de prosjekterende, leverandører og de utførende kan bli betydelig bedre.

 

Sivilingeniør Magnus Wien Klæboe i Erichsen & Horgen prosjekterer daglig større og mindre VVS installasjoner i alle typer bygg. Han mener samspillet mellom de prosjekterende, leverandører og de utførende kan bli betydelig bedre. - Det er spesielt viktig ettersom de fleste rørsystemer i dag er skjulte, og konsekvensene ved feil kan bli svært omfattende, påpeker Klæboe.

For å lese hele artikkelen gå til VVS-forum her.