Aktuelt

Helse Sør-Øst RHF har i dag signert avtale med Erichsen & Horgen som rådgiver VVS for Nytt sy...
Stanislas Merlet i Multiconsult, Søren Gedsø i Erichsen & Horgen og Una Myklebust Halvorsen i Aspla...

Erichsen & Horgen inviterer til fagseminar 26. oktober på Gamle Museet i Oslo.

Kunnskapsdepartementet vil gi 50 millioner kroner i startbevilgning til Universitetet i Oslo nye livsvitenskapsbygg. ...
OBOS-selskapet Ulven AS utlyste høsten 2016 en innovasjonskonkurranse hvor aktører ble bedt om å ...
Særlig innenfor krav som går på termisk inneklima og dagslys er det ifølge Erichsen & Ho...
Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune har valgt Veidekke Entreprenør AS som vinner av anbudskonkurra...

Sammen vil selskapene bli en betydelig aktør i Trondheimsregionen.

Nærmere 250 kunder og samarbeidspartnere deltok på Erichsen & Horgens årlige fagseminar som ble...
Digitaliseringsbølgen feier over Norge. I byggebransjen ser vi dette gjennom økende krav til åpen...
Grenland Tekhus, et samarbeid mellom firmaene Erichsen & Horgen, Malnes og Endresen og A.L Høyer Skien, va...

Andreas Erichsen, leder for seksjon ITB & automasjon, er formann i programkomitéen.

Doktoravhandlingen til Line Røseth Karlsen tar for seg samhandlingen mellom dagslys, termisk komfort og energi...
Den samme prosjekteringsgruppen som gjennomførte skisseprosjektet for Alnabru-alternativet skal nå g&ari...
Vestfold fylkeskommune har valgt Veidekke Entreprenør AS som vinner av anbudskonkurransen om bygging av ny Hor...
Livsvitenskapsbygget har fått BREEAM sertifikatet som viser at bygget har oppnådd karakteren Excellent i ...

Bygg over 1.000 m² skal dekke minst 60 prosent av varmebehovet med energifleksible systemer.

CURA gruppen som består av Erichsen & Horgen, Multiconsult, Hjellnes Consult, LINK Arkitektur, Henning Lars...
Fra den 29. februar inngår Erichsen & Horgen i prosjekteringsgruppen for Statsbygg knyttet til samlokaliser...
Energileverandørene sier at kundene oppgir 50 prosent for høyt effektbehov og 50 prosent for lavt energ...
Prosjektet har som formål å undersøke og videreutvikle bruken av BIM i energi- og inneklimaberegni...
Arne Jorde tiltrer som ny daglig leder i Erichsen & Horgen. Han kommer fra stillingen som regionssjef i COWI, en ...
Erichsen & Horgen tilbyr rådgivning og prosjektering innfor VVS, energi og klimateknikk, samt innenfor spes...

Erichsen & Horgen deltar i forskningsprosjektet BEST VENT til SINTEF Byggforsk

Erichsen & Horgen har vært ansvarlige for RIByFy og RIV i dette prosjektet.

Lei Øie, daglig leder i Erichsen & Horgen AS, slutter etter 4,5 år i firmaet for å tiltre som ...

Den 3. juni arrangerte FutureBuilt sin årlige konferanse på Union Scene i Drammen.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for Byggkvalitet sendt ut et forslag t...
Omsorgsbygg Oslo KF planlegger en ny basebarnehage med ti avdelinger på Årvoll, og i 2014 lanserte Omsorg...

Kontorbygg BREEAM-sertifisert

Glass og Fasadeforeningen og Erichsen & Horgen tok initiativet til FoU prosjektet «Fasader i glass som hold...
Prisen deles ut av buildingSMART International og går til prosjektet som fremmer bruk av åpenBIM på...
Kontrakten gjelder fagområder knyttet til store og kompliserte bygg, det vil si arkitektur, landskapsarkitektur...
Erichsen & Horgen ser frem til å jobbe med dette spennende prosjektet hvor vi vil ha ansvar innen VVS, ener...

Erichsen & Horgen styrker seg innenfor Lean metodikken.

Beregningsstandarden NS3031 oppdateres nå for å belyse gevinsten av valg som gjøres i prosjekterin...
COWI, Nordic Office of Architecture AS og Erichsen & Horgen skal prosjektere nytt Beredskapssenter for politiet. ...
Magnus Wien Klæboe uttaler i VVS forum at vi må bli enda flinkere til å prosjektere gode tverr...
Konsulentselskapet Erichsen & Horgen satser eksklusivt for å møte byggeindustriens store utfordring ...
Magnus Wien Klæboe uttaler i VVS forum at samspillet mellom de prosjekterende, leverandører og de u...

Arnkell Petersen, seksjonsleder for energi og inneklima, skal holde et foredrag om NS3031 i ny utgave

Erichsen & Horgen A/S har i de senere år erfart at problemstillinger omkring brannteknikk stadig blir mer o...
Erichsen & Horgen har som et resultat av en intern prosess med tydeliggjøring av egen identitet sett behov...
- Vi ser BREEAM-NOR som et godt verktøy for gode tekniske løsninger, energieffektivitet og miljø...